PARTIZANSKA KNJIGA

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

Partizanska knjiga je organizacija udruženog rada, asocijacija slobodnih proizvođača i zanatlija.

Temelji se na principima partizanskih metoda borbe.

Osnovno načelo Partizanske knjige glasi: Verovati, čitati, boriti se.

Mi proizvodimo knjige i njihovu budućnost.

prodaja
EN

uredništvo

Srđan Srdić

Srđan Srdić Srđan Srdić rođen je u Kikindi 1977. godine. Diplomirao na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je odbranio doktorsku tezu Odnos fikcije i stvarnosti u prozi Džonatana Svifta. Zaposlen je u Gimnaziji Dušan Vasiljev u Kikindi i na mestu koordinatora istoimenog severnobanatskog Centra za talente. Volonterski uređuje deo književnog programa za potrebe Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde, pri kojoj je oformio Radionicu kreativnog čitanja. Glavni je urednik međunarodnog festivala kratke priče Kikinda Short. S Vladimirom Arsenićem vodi Radionicu kreativnog pisanja u Beogradu. Radio je u redakcijama više književnih časopisa, a poslednjih nekoliko godina aktivno se bavi uredničkim poslom, specifično regionalnom i anglosaksonskom prozom. Srdić nikada nije bio član nekog književnog društva, ali je član većeg broja biblioteka.

Vladimir Arsenić

Vladimir Arsenić Vladimir Arsenić je rođen u Beogradu 1972. godine. Magistrirao je komparativnu književnost na Telavivskom univerzitetu. Redovni je kritičar internet portala E-novine. i booksa.hr. Tekstove objavljivao i za Think tank, Beton, Quorum, Peščanik. Bio mentor na projektu Criticize this! Sa Srđanom Srdićem vodi Radionicu kreativnog pisanja Hila u Beogradu. Stalni je saradnik susreta Cum grano salis u Tuzli. Prevodi sa engleskog i hebrejskog. Sa prijateljima uređuje književni časopis Ulaznica koji izlazi u Zrenjaninu. Podržava Tottenham Hotspur FC.

Dunja Ilić

Dunja Ilić Dunja Ilić rođena je u Kikindi 1995. godine. Završila je opštu književnost i teoriju književnosti u Beogradu. Na regionalnom konkursu Ulaznica 2013. je osvojila prvu nagradu za esej, a od 2017. je članica žirija. Od 2018. takođe žirira nagradu Dušan Vasiljev. Redovna je kritičarka portala booksa.hr, a kritiku objavljuje i u drugim časopisima i na portalima. Trenutno je na master studijama književne i kritičke teorije na Karlovom univerzitetu u Pragu.

kontakt: dunja.ilic@gmail.com

Ivan Radosavljević

Ivan Radosavljević Ivan Radosavljević, rođen 1969. u Jagodini. Urednik, književni kritičar, prevodilac.

Završio Svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 1993. Član redakcije književnog časopisa Reč 1994-1999, urednik u izdavačkoj kući Stubovi kulture 1999-2013, od 2013. urednik u Književnoj radionici Rašić.


prevod

Nataša Srdić

Nataša Srdić Nataša Srdić (ex Miljković) rođena je 1984. godine u Smederevu. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kom je odbranila i doktorsku tezu Naučna i umetnička istina u fikciji Džona Banvila.

Bavi se književnim prevođenjem s engleskog na srpski i sa srpskog na engleski jezik. Prevodila je knjige i priče Bernarda Meklavertija, Dejvida Bruksa, Rodža Glasa, Kloda Lalumijera, Morisa Džija, Srđana Srdića i Bojana Babića.

U Partizanskoj knjizi zadužena je i za prava i administraciju.

Biljana Isailović

Biljana Isailović Biljana Isailović, hispanista po obrazovanju, prevela je dela brojnih španskih autora: Ortege i Gaseta, Unamuna, Barohe, Bekera, Asorina, Borhesa, Blaska Ibanjesa, Marsea… Takođe, prevela je i španski viteški roman Amadis od Gaule, koji je stotinu svetskih medijevalista na kongresu u Salamanki proglasilo za najbolji evropski viteški roman. Upravo je to delo bilo neposredan uzor Servantesu za stvaranje Don Kihota, s namerom da porekne uzor, da ga izvrne poput rukavice, ipak priznajući i sâm njegovu nenadmašnost, koja ga čini romanom/ključem neophodnim za potpuno razumevanja Don Kihota. Dobitnica je najuglednijih nagrada: „Miloš N. Đurić“ 2001. godine za prevod dela Manuela de Falje Zapisi o muzici i muzičarima i “Radoje Tatić” za roman Doña Perfekta Benita Peresa Galdosa, proglašen za najbolji prevod sa španskog i portugalskog u 2006. i 2007. Prevodila je i priče srpskih autora na španski koje su objavljene u časopisu Sibila, u čijem izdavačkom savetu je i Mario Vargas Ljosa. Istraživala je špansko univerzitetsko izdavaštvo kao stipendista španske vlade 2001; pored književnosti prevodi i filmove, jer je saradnik Jugoslovenske kinoteke. Za stalnu saradnju na promociji španskog jezika i hispanskih kultura dobila je 2014. Povelju zahvalnosti Instituta Servantes u Beogradu.

Slobodan umetnik, živi, uživa, prevodi i slika u Beogradu.

kontakt: obilje8@gmail.com

Tamara Filipović

Tamara Filipović Tamara Filipović, rođena 1994. godine u Šapcu. Završila studije skandinavistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Čita, piše, prevodi, uglavnom sa norveškog.

kontakt: tamara.molko@gmail.com

Ana Pejović

Ana Pejović Ana Pejović (r. 1980 u Prijepolju, Srbija, tada SFR Jugoslavija), diplomirala je na odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2008. godine radila je u izdavačkoj kući Rende kao lektorka, asistentkinja urednika i urednica. Od 2009. do 2011. radila je u beogradskoj podružnici hrvatske izdavačke kuće VBZ, kao asistentkinja urednika i urednica. Tokom devet godina rada u izdavaštvu, uredila je više od dve stotine knjiga, uglavnom savremenih naslova iz regiona i Evrope, a dve godine (2011-2013) radila je i kao ko-urednica izdavačke kuće Reflektor, koja izdaje audio knjige. S engleskog je prevela nekoliko knjiga, među kojima je i Britanski muzej propada, autora Dejvida Lodža, i Zamisli da me nema američkog pisca Adama Hazlita. Godine 2009. zajedno s Vladimirom Arsenijevićem osniva književno udruženje Krokodil, u kom radi kao menadžerka projekata i glavna koordinatorka.

Zorana Rackov

Zorana Rackov Zorana Rackov rođena je 1980. godine u Kikindi. Završila je Srednju muzičku školu u Zrenjaninu, a studije francuskog jezika i književnosti na odseku za romanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radila je kao profesor francuskog jezika u Gimnaziji Dušan Vasiljev u Kikindi. Prevodila je za književni festival kratke priče Kikinda short i za književni časopis Polja. Radila je i kao prevodilac za različita privredna društva.

Daliborka Laudanović Ivašković

Daliborka Laudanović Ivašković Daliborka Laudanović Ivašković rođena je 1984. godine u Kragujevcu. Osnovne studije anglistike završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je master studije u oblasti komparativne engleske književnosti. Nastavnica je engleskog jezika u srednjoj školi u Beloj Crkvi, a saradnju sa Partizanskom knjigom otpočela je prevodom romana Pola Juena, Kako da pisac nastupa u javnosti.

Milan Pupezin

Milan Pupezin Milan Pupezin rođen je 1990. godine u Kikindi. Zavšio je master studije anglistike na Univerzitetu u Novom Sadu i radi kao prevodilac, lingvista i nastavnik engleskog i srpskog jezika. Autor je i koautor nekoliko radova u oblasti teorijske lingvistike. Gospodar je i sluga tri jezika: engleskog, poljskog i srpskog, na koje prevodi između ostalih: Dejana Ajdačića, Bila Dirina, Miletu Prodanovića i Srđana Srdića. Živi i radi u Poljskoj.

kontakt: mpupezin@gmail.com

lektura

Zlatica Đokić Katanić

Zlatica Đokić Katanić

Zlatica Đokić Katanić je rođena u Bajinoj Bašti 1978. godine. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osim lektorskih i korektorskih poslova, bavi se autorskim pravima, marketingom i PR-om.

kontakt: zlaticadj@gmail.com

Dragana Bajić

Dragana Bajić Dragana Bajić je diplomirana politikološkinja za međunarodne poslove, a uskoro stiče diplomu mastera prava evropskih integracija. Radi u Centru za evropske politike kao mlađa istraživačica u oblasti dobre uprave (good governance). Višegodišnje lektorsko iskustvo stekla je sarađujući s domaćim i stranim autorima, među čijim delima se izdvajaju Sagorevanja i Zapisi iz čitanja Srđana Srdića, Atlas unutrašnjih suprotnosti Dejvida Bruksa, Priče za Izidžet generaciju Rodža Glasa, Gubitnici i druge priče Morisa Džija. Pored toga, bavila se lekturom i naučnih i stručnih tekstova, članaka, brošura, i ostalih publikacija. Tečno govori engleski jezik, a nastoji da unapredi znanje nemačkog i španskog. Saradnica je Partizanske knjige od osnivanja.

kontakt: dragana.bajic@outlook.com

Dragana Sabovljev

Dragana Sabovljev Dragana Sabovljev je rođena 1971. u Zrenjaninu. Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije završila je na istom fakultetu, na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku. Doktorsku tezu odbranila je 2014. godine. Od 1996. je zaposlena u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin u Zrenjaninu. Radi kao viši bibliotekar na Naučno-zavičajnom odeljenju i kao lektor i korektor u izdavačkoj delatnosti Biblioteke. Obavlja poslove stručne redakcije, lekture i korekture i uređuje rubriku Biblioteke u Čitalištu: naučnom časopisu za teoriju i praksu bibliotekarstva (Pančevo: Gradska biblioteka; Novi Sad: Filozofski fakultet). Bavi se bibliografijom, stilovima citiranja, tehnikama naučno-istraživačkog rada, informacionom i medijskom pismenošću.

kontakt: dragana.sabovljev@gmail.com

Biljana Tasković

Biljana Tasković Biljana Tasković je rođena 1985. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za srpsku književnost i jezik. Radila je kao profesor srpske književnosti i jezika u osnovnim i srednjim školama. Zaposlena u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin” u Zrenjaninu kao bibliotekar. Bavi se lekturom i korekturom.

kontakt: biljanataskovic@gmail.com

dizajn

Tamara Simić

Tamara Simić Tamara Simić je rođena 1996. godine u Kikindi, student je animacije u inženjerstvu na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Bavi se ilustracijom i dizajnom.

kontakt: tamaramsimic@gmail.com

Sonja Janković

Sonja Janković

Sonja Janković je rođena 1989. godine u Kikindi. Osnovne i master studije je završila na Šumarskom fakultetu u Beogradu, modul Pejzažna arhitektura i hortikultura. Bavi se fotografijom i dizajnom.

U Partizanskoj knjizi odgovorna je za izgled korica i idejno rešenje veb-sajta.

kontakt: sonja.ja.si@gmail.com

Osnovne informacije

Idejni tvorci i vlasnici:
Srđan Srdić, Vladimir Arsenić

Adresa redakcije:
Svetosavska 161
23300 Kikinda

PIB:
109288069

Matični broj:
21155667

Šifra delatnosti:
5811