PARTIZANSKA KNJIGA

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

Adresa redakcije

Svetosavska 161, 23300 Kikinda


E-mail

Redakcija:
partizanskaredakcija@gmail.com

Mediji:
partizanskamediji@gmail.com

Prava:
partizanskarights@gmail.com

prodaja:
partizanskaprodaja@gmail.com


Uputstva za autore

Rukopise možete slati isključivo u elektronskom obliku na e-mail redakcije (latinični font Times New Roman, veličina fonta 12, prored 1.5, justified), uz kratku biografiju i bibliografiju u posebnom .doc ili .docx dokumentu.

Rukopisi koji ne ispunjavaju navedene zahteve neće se razmatrati.


prodaja