PARTIZANSKA KNJIGA

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

- Juhan Haštad, Nadalje ćeš samo stariti

Video: Neki Čovek
Muzika: Nadja - Affective Fields