PARTIZANSKA KNJIGA

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

: Starac u zalivu - Joanis Arvanitas

Starac u zalivu - Joanis Arvanitas 02.11. izašla je iz štampe knjiga priča Starac u zalivu Joanisa Arvanitasa.

Odlomak možete pročitati u pdf fajlu. Više informacija o knjizi možete pronaći ovde, a o piscu među autorima.