PARTIZANSKA KNJIGA

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

: Izohipse - Denis Čokić

Izohipse - Denis Čokić 09.09. iz štampe je izašla knjiga priča Izohipse Denisa Čokića, u sklopu nove edicije Prvoborac.

Odlomak možete pročitati u pdf fajlu. Više informacija o knjizi možete pronaći ovde, a o piscu među autorima.