PARTIZANSKA KNJIGA

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

// VEROVATI / ČITATI / BORITI SE //

: Pesme - Dušan Vasiljev

Pesme - Dušan VasiljevDruga knjiga u ediciji Stari majstori, Pesme Dušana Vasiljeva, izašla je iz štampe 28. marta 2017.

Skulptura na koricama: Osip Zadkin.